Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu sügisseminar toimub 16.- 17. septembril 2015.a. Sagadi mõisas.

Traditsiooniliselt alustavad haridus- ja teadusministeeriumi töötajad teemadega, mis puudutavad kutsehariduse väljakutseid lähitulevikus ja pikemas perspektiivis. Samas oleme EKEÜ juhatuses arutanud, kuidas tõsta meie teadlikkust keskkonnahariduse valdkonnas ja sellest tulenevalt ongi esimene päev pärast kutsehariduse teemasid seotud just keskkonnahariduse teemadega.

Teisel päeval on arutluse all, mida me homse päeva arenguid kavandades peaksime arvestama: kokkupuutepunktid ja koostöö kutseõppeasutuste ja gümnaasiumide vahel; uued väljakutsed erinevate koolide vahel; kuidas me kujutame täna ette nn tulevikukooli jms. Loodan, et arutelud tulevad tulised!

Kohtumiseni Sagadis.
EKEÜ juhatuse nimel
Tanel Linnus

Go to Top