Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu sügisseminar toimub 18. – 19. septembril 2014.a. Võrumaal Kubija hotellis.

Sellele eelneb SA Innove korraldatav kutseõppeasutuste juhtide koolitus „Õpilaskeskse kooli kujundamine“ teine moodul, mille lõppemise järel läheme sujuvalt üle meie ühingu seminariks.
Praeguseks oleme kokku leppinud, et meie seminari esimene päev on pühendatud kutseõppeasutuste ja ettevõtete vahelisele koostööle ja ühisele väljakutsele: töökohapõhisele õppele.
Aruteludes osalevad Jüri Sasi (HTM), Toomas Tamsar (Tööandjate Keskliit), Raul Oreškin (Kultuuriministeerium), Jaanus Luberg (MS Balti Trafo OÜ), Anu Ulp (Hanza Tarkon), Aksel Ers (Narva Elektrijaamad), Jüri Jõema (Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit)); Ulvi Salundo (Statoil Fuel & Retail Eesti AS); Ülle Matt ( AS Ericson). Lõpetuseks püüame anda hinnangut ja teha ettepanekuid järgmise töökohapõhise projekti raamdokumentide ettevalmistamisele.
Teine päev,19. september on pühendatud HTM-i suuniste aruteludele

Seminari registreerimisvormi leiad siit ja päevakava leiad siit:

NB! Kubija hotellis on 120 kohta, seetõttu on ühekohaliste tubade arv piiratud, kiirematel registreerinutel on eelis.
Kohtumiseni.

Tanel Linnus
EKEÜ juhatuse esimees

Go to Top