Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (edaspidi EKEÜ) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev ja avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärk on kõrgetasemeline kutseõpe Eestis ja toimiv koostöö liikmete ja erinevate huvigruppide vahel ühiskonnas. EKEÜ asutati 1999. aastal Kuressaares. EKEÜ liikmete seas on kutseõppeasutuste juhte, haridusametnikke ning teiste sidusorganistasioonide asjatundjaid, ettevõtjaid ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajaid.

EKEÜ esindab ja kaitseb liikmete seaduslikke huve osaledes haridusalase seadusandluse väljatöötmisel ning tehes ettepanenkuid haridust puudutavate küsimuste lahendamisel.

Kutseharidusrahva jaoks seostub Ühing ehk kõige rohkem traditsiooniliste sügis- ja talveseminaridega. EKEÜ seminarid, nagu neid kutsutakse, on õppimise, kokkusaamise ja -kasvamise ning ka koos kasvamise kohaks.

EKEÜ - Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing